Bilirkişi, 24.11.2016 tarihli 6754 sayılı Bilirkişi Kanunu‘na göre “çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi” olarak tanımlanır. Yani adli konularda adli makamların danıştığı alan uzmanı olarak da düşünebilirsiniz. Baştan, bilirkişiliğin bir meslek olmadığını da ekleyelim. Hatta memurların ek iş yapmasının yasak olmasına rağmen 657 sayılı Memurlar Kanunu’nun 87. maddesine göre 2. bir görev olarak yer alabilecekleri çalışmalar arasında bilirkişilik de bulunmaktadır ve buradan kazanç elde edebilirler. Bu da yargı sisteminin uzmanlık gerektiren konularda karar vermek için meslek uzmanlarından destek alma konusuna önem verdiğini göstermektedir.

Bilirkişilik Kanunu 2016 yılında çıkmış olmasına karşın Osmanlı’dan beri kullanılan bir sistemdir. Günümüz statüsünden daha üst yetkileri olsa da bilirkişiliği o zamanlar “ehl-i hibre”ler yapardı. Şu anki Cumhuriyet düzeninde, 6754 sayılı kanun çıkana kadar bilirkişilik sisteminin yürütülmesi için herhangi bir merkezi sistem ve standartlar yoktu. T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 4 Mart 2016 tarihli Bilirkişilik Kanun Tasarısının Genel Gerekçe metninde bilirkişilik incelemesine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince adli yargı mercileri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu gereğince idari yargı mercileri, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu gereğince askeri yargı mercileri tarafından müracaat edildiği belirtilmiştir. Yeni kanunla birlikte de bu sistemin merkezileşmesi hedeflenerek Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı kurulmuştur. 

Adli Yemin Geçerlilik Süresi Ne kadar?

Tercüman bilirkişilik süresi 1 yıldır. Her yıl yeniden başvurular toplanarak Adli Yeminli Tercüman listesi yenilenir.k

Adli Yemin Her Yerde Geçerli Mi?

Herhangi bir ilde Adli Yeminli Tercüman olan kişi o yıl Türkiye’nin herhangi bir yerinde Tercüman Bilirkişilik yapabilir.

Listeye nasıl ulaşabilirim?

Adli Yeminli Tercüman Bilirkişi listeleri her yıl 31 Aralık tarihine kadar İl Adliyelerinin web sayfalarını (iladı.adalet.gov.tr) yayınlanır.

Yeminli Tercüman Olmak Bana Ne Kazandırır?

Çeviri ve tercüme iş hacminizi ve gelirinizi artırabilirsiniz.

Yeminli Tercüman Bilirkişi Nerelerde Tercüme Yapabilir?

* Mahkemelerde taraflardan biri Türkçe bilmiyorsa:

  • Soruşturma esnasında tarafların dinlenmesi
  • İddia ve savunma ile ilgili ana hususların tercümesi
  • İddianamenin anlatılması
  • Duruşma Kaydı Çözümleme / Deşifre İşlemi ve çevirisi

* Tapuda taraflardan biri Türkçe bilmiyorsa,

  • Adli Yeminli çeviri veya tercüme isteyen diğer yerlerde.